RM Kylteknik

Susvindsvägen 1a

432 32 Varberg

Tel Varberg 0340-199 90

Tel Falkenberg 0346-15210

Kontakta oss
Energi- & Klimatgruppen

Energi- & Klimatgruppen Sverige AB är en samarbetsorganisation för entreprenörer inom kyla, värme, ventilation, storkök,

Överskottsvärmen från ICA Nära-butiken värmer hela fastigheten

När ICA Nära-butiken (Zachrissons Livs) i Väröbacka skulle klimatsäkra sitt kylsystem och öka energieffektiviteten gick